Log in

/dapea: English: WI0005F473A8DCC000001047:content

« Previous   ·   Next »
Base ((unknown language)) English
kuwa shirika linalotumia sanaa na kulinda utamaduni wa mtanzania katika kuelimisha na kuleta maendeleo ya taifa.
that organization linalotumia arts and cultural protection of a Tanzanian in education and national development.

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
April 21, 2011
that organization linalotumia arts and cultural protection of a Tanzanian in education and national development.