Fungua

/dapeacultural: Kiswahili

AsiliKiswahili
Kuona kuwa Mila,Desturi na Tamaduni za asili zinatumika katika kuleta maendeleo ya jamii kiuchumi ,kisiasa bila ya kuathiriwa na tamaduni mpya.(Bila tafsiri)Hariri