Log in

/tumaini_mwanza/topic/98114: English

BaseEnglish
Ni kweli kabisa mimi na amini kwamba mtaa hauzai mtoto kwani mtoto anatoka katika familia fulani ambayo inabidi iwajibike kutunza uyu mtoto.It is absolutely true and I believe that the estate does not bear a child because the child comes from a family that has to be accountable uyu child care.Edit
Mtaa hauzai mtoto kila mmoja awajibikeStreet does not bear a child every one accountableEdit