Fungua

/envaya/node/commenting-on-news-updates,28520: Kiswahili

AsiliKiswahili
HelpMsaadaHariri
SoftwareProgramuHariri
Collaborating With Other OrganizationsKushirikiana na Mashirika MengineHariri
Sharing and Publicizing Your WebsiteKusambaza na Kutangaza Tovuti yakoHariri
About UsKuhusu SisiHariri
TestimonialsUshuhudaHariri
DonateKuchangiaHariri
Sending Messages to Other OrganizationsKupeleka Ujumbe kwa Mashirika MengineHariri
When you are reading a news update published by another organization on Envaya, you can publish a comment on their page, and start a conversation with them. – At the bottom of the news update, scroll to Add a Comment. – (image) – Just type your comment and enter your name and location below, then click the Publish comment button. Afterwards, Envaya may require you to enter a verification code...Wakati wewe ni kusoma update habari iliyochapishwa na shirika lingine juu ya Envaya, unaweza kuchapisha maoni juu ya ukurasa yao, na kuanza mazungumzo nao. – Chini ya update habari, tembeza kwa Add Comment. – (image) – Aina tu maoni yako na kuingia jina lako na eneo chini, basi click comment Chapisha button. Baada ya hapo, Envaya kuhitaji kuingia kanuni kuthibitishwa kabla ya maoni yako ni kuchapishwa....Hariri
Commenting on News UpdatesKutoa Maoni juu ya HabariHariri
SupportersWafadhiliHariri
Contact UsWasiliana NasiHariri
Advanced ServicesHuduma ziadaHariri