Injira

/envaya/node/commenting-on-news-updates,28520: Kinyarwanda: WI000007D39996A000028029:title

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Help
Ubufasha

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe

Ibyasobanuwe

syesashimwe
8 Kanama, 2011
Ubufasha