Log in

/AACP/post/67515: English: CMJFFCKNNhirMBlWX3t0uvff:content

« Previous   ·   Next »
Base (English) English

Waooh, niwapongeza sana AGAPE na uwongozi mzima kwa kuweza kuthubutu na kufanya kwa ajili ya kusaidia vijana kwa kuwapa ujuzi ambao utawasaidia kuweza kuwapa kitu cha kufanya badala ya kushinda vijiweni na kujiingiza katika makundi maovi safi sana na endeleeni kufanya kazi hii kwa ubora zaidi na Mungu awabariki.

(Not translated)

In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register