Fungua

/TABIO: Kiswahili: WI0003D0528345F000013273:content

« Iliyotangulia   ·   Ifuatayo »
Asili (Kiingereza) Kiswahili

Tanzania Alliance for Biodiversity is an alliance of civil society and private sector organizations concerned with the conservation of agricultural biodiversity for livelihood security and food sovereignty.

Tanzania Muungano wa Bayoanuwai ni muungano wa vyama vya kiraia na mashirika ya sekta binafsi na wasiwasi na uhifadhi wa bioanuwai ya kilimo kwa maisha ya usalama na uhuru wa chakula.


Ili kuhariri tafsiri, lazima ufungue. Fungua · Jiandikishe

Historia ya tafsiri

Google Translate
26 Aprili, 2011
Tanzania Muungano wa Bayoanuwai ni muungano wa vyama vya kiraia na mashirika ya sekta binafsi na wasiwasi na uhifadhi wa bioanuwai ya kilimo kwa maisha ya usalama na uhuru wa chakula.