Log in

/parents/news: English

BaseEnglish
(image) – Bi Lydia Kishimba akiwasilisha na kufundisha mada juu ya sera ya ardhi ya 1995.(Not translated)Edit
(image) – Bi sharon joseph Mshiriki kutoka asasi ya Kinga za haki za Binadamu akichangia mada.(Not translated)Edit
(image) – Mwenyekiti wa KSPA akifuatilia mafunzo(Not translated)Edit
(image) – Wajane wakitoa ushuhuda juu ya mafunzo na wanavyoenda kutumia mafunzo hayo katika jamii(Not translated)Edit
(image) – Wajane wakifuatilia mafunzo juu ya mafunzo na wanavyoenda kutumia mafunzo hayo katika jamii(image) – Widows and following training on the go! Training and apply those lessons in communityEdit
(image) – Washiriki katika makundi na mjadala juu ya Wapi mashauri ya kesi yanapelekwa.(Not translated)Edit
(image) – Mjumbe wa baraza la ardhi la Kata ya Katubuka akishukuru mafunzo aliyopata.anasema Tangu ashike madaraka,yeye na wenzeke-Walikuwa hawajapatiwa mafunzo ya aina yeyote juu ya sheria na kanuni za ardhi.hivyo mafunzo yamekuwa mkombozi kwa kamati na jamii(Not translated)Edit
(image) – Huu ni ushuhuda alioandika baada ya kulidhishwa na uwazi na uwajibikaji katika KSPA.(Not translated)Edit
(image) – Wajane wakitoa ushuhuda juu ya mafunzo na wanavyoenda kutumia mafunzo hayo katika jamii.(Not translated)Edit
(image) – Mr.Richard Katunka-Mwakilishi wa The foundation for civil society akishuhudia mambo mazuri ayojionea katika utekelezaji wa mradi.(Not translated)Edit
CommentsI recentlhttps://geeksquad-appointment.us/y signed up with Ovation credit repair services and I am already SO happy that I did! They are working hard and have already made a positive impact on my credit report. They helped remove negative items from my credit report that shouldn't have been there. This directly caused an increase in my credit score.They were easy to talk to,VERY friendly and easy to understand, and in a country full of terrible customer service, Ovation credit repair customer...Edit
JanuaryJanuaryEdit
{month} {day}, {year}{month} {day}, {year}Edit
SwahiliSwahiliEdit
(unknown language)(unknown language)Edit