Injira

/parents/post/24: Kinyarwanda: comment:email_help

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base (Icyongereza) Kinyarwanda
Your email address will not be published.
(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe