Envaya

/TABIO/history: Kiswahili

AsiliKiswahili
The members of the alliance share the aims of conserving biodiversity and supporting sustainable development, promoting farmers’ self-determination and food sovereignty, facilitating exchange of information and experiences concerning sustainable and healthy agriculture policies and practices, ensuring public awareness on issues of concern to the environment, agriculture and biodiversity, and promoting citizen involvement in the decision-making processes which...Wanachama wa kushiriki muungano malengo ya kuhifadhi bioanuwai na kusaidia maendeleo endelevu, kuendeleza wakulima kujitawala na uhuru wa chakula, kuwezesha ubadilishanaji wa habari na uzoefu juu ya sera za kilimo endelevu na afya na mazoea, kuhakikisha mwamko wa wananchi juu ya masuala ya mazingira, kilimo na viumbe hai, na kukuza ushiriki wa wananchi katika mchakato wa kutoa maamuzi ambayo kuongoza maendeleo ya teknolojia hasa GMO. ...Hariri
DiscussionsMajadilianoHariri
EnglishKiingerezaHariri
SwahiliALLIANCE FOR SOCIAL CHANGE { UMAKI } ni shirika lisilo la kiserikali na watu wake wa kujitolea ni 1. KENETH MKATA 2. MOHAMED KIZERU 3. MWANAIDI SALIMUHariri
NetworkMtandaoHariri
Emailbarnabasnjenjema.comBarua pepeHariri
FacebookFacebookahHariri
Google+Google+Hariri
Share:Sambaza:Hariri
TwitterTwitterHariri
Edit translationsHariri tafsiriHariri
Parts of this page are in %s.Maeneo ya ukurasa huu ni kwa %s.Hariri
StandardKawaidaHariri
Mobile+255.769 62 16 30 , 0757 26 07 09 , 0769 4400.223Hariri
ContactMawasilianoHariri