Fungua

/: Kiswahili

AsiliKiswahili
What makes your organization a credible NGO? One that's worth funding, respected by the general public and recognized by the government? – According to research carried out by REPOA, about 60% of funding for NGOs in Tanzania comes from foreign donors and international NGO’s. Funding is one of the most important and sometimes stressful aspects of the work of NGO’s, and learning effective fundraising mechanisms is very important. – Do you have any...Hivi ni nini kinachosababisha shirika lako liaminike? Liwe katika kiwango cha kupewa ruzuku? Liheshimike katika jamii kwa ujumla na pia litambulike kwenye serikali? – Kutokana na ufwatiliaji uliofanywa na REPOA, takriban asilimia 60% ya ruzuku kwaajili ya mashikia yasiokuwa ya kiserikali nchini Tanzania zinatokana na mashirika ya kimataifa. Upataji na ufwatiliaji wa ruzuku ni moja kati ya kazi muhimu sana na pia yenye changamoto nyingi sana kwa mashirika yasiokuwa ya kiserikali....Hariri
Networking and Fundraising Tips for CBOs and NGOsDondoo na Vidokezo kuhusu Uzalishaji kwa ajili ya CBOs na NGOsHariri
AboutKuhusuHariri
Explore organizationsPeleleza mashirikaHariri
ContactWasiliana nasiHariri
DonateChangiaHariri
Latest updatesMabadiliko mapyaHariri
HelpMsaadaHariri
Envaya enables grassroots civil society organizations to easily create websites, publish their latest news, interact with grantmakers, and collaborate with other organizations and people around the world.Envaya inaumba na kueneza programu ya kompyuta ili kuyawezesha na kuyaunganisha mashirika ya kiraia duniani. Tunaumba vifaa vinavyoyaruhusu kujenga tovuti zao wenyewe, na kupa vifaa kwa NGOs kubwa kusaidia bidii hizi za jamii.Hariri
Featured ItemsMambo MaalumHariri
For everyoneKwa woteHariri
For organizationsKwa mashirikaHariri
a <em>technology platform</em><br />for <em>civil society organizations</em><br />in <em>developing countries</em>ni <em>mfumo wa teknologia</em><br />kwa <em>mashirika ya kiraia</em><br />katika <em>nchi zinazoendelea</em>Hariri
Learn moreJifunze zaidiHariri
See more updates...Ona habari zaidi...Hariri